LRKP

U bepaalt zelf naar welke kinderopvang uw kind gaat. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moet de kinderdagopvang of peuteropvang geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang  (LRKP).


Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Op de website van het LRKP vindt u de gegevens van alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen in Nederland. Deze voorzieningen worden pas in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang geregistreerd na een inspectie door de GGD en een positieve beschikking van de gemeente. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor toezicht op en handhaving van de kwaliteit van de geregistreerde kinderopvangvoorzieningen. Het toezicht is toegewezen aan de GGD als gemeentelijke gezondheidsdienst.

Iedere kinderopvangvoorziening (dit is een kinderdagopvang, peuteropvang, een organisatie voor buitenschoolse opvang, een gastouderbureau of een gastouder) in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang heeft een uniek registratienummer. Dit nummer moet door ouders aan de Belastingdienst worden doorgegeven bij het aanvragen van kinderopvangtoeslag. Ouders kunnen alleen in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van een kinderopvangvoorziening die in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuteropvang staat.

Registratie

'Het Ooievaarsnest' is geregistreerd in het LRKP onder de volgende registratienummers:

  • De kinderdagopvang onder nummer 201281971
  • De peuteropvang onder nummer 546573745
  • De buitenschoolse opvang onder nummer 259007626

This web page was built with Mobirise